صفحه اصلی

کارشناس در خرید و فروش پیانو

با بیش ازبیست سال سابقه در کوک پیانو دارای گواهینامه تخصص از شیمل آلمان
علیرضا کریمی
09121030159

اینجانب علیرضا کریمی با ۲۰سال سابقه در کوک پیانو دارای گواهینامه تخصص از شیمل آلمان

09121030159

ویژگی های یک پیانو خوب

130

ویژگی های یک پیانو خوب

یک پیانو خوب چه ویژگی باید داشته باشد؟

فهرست