درباره ما

کارشناس در خرید و فروش پیانو

تاریخچه ما

اینجانب علیرضا کریمی با ۲۰سال سابقه در کوک پیانو دارای گواهینامه تخصص از شیمل آلمان
کارشناس در خرید و فروش پیانو
کوک و تعمیر تخصصی پیانو و آموزش نوازندگی
تدریس خصوصی پیانو
09121030159

با بیش ازبیست سال سابقه در کوک پیانو دارای گواهینامه تخصص از شیمل آلمان

فهرست